Звіт директора ДНЗ «Лісоводський ПАЛ»

О. В. Боровика за 2015-2016н.р.

Кожному керівнику, за звичай, легше планувати, аніж звітувати про виконувати роботу.
Обставини склалися так, що упродовж 2015-2016н.р. я виконував обов’язки директора ліцею, а звітую вже як директор навчального закладу.
Процес розбудови нашої держави, її майбутнє залежить в першу чергу, якими будуть її громадяни - частина яких сьогоднішні учні і нашого ліцею, наскільки у них буде сформована активна життєва позиція, національна свідомість, моральні якості, наскільки якісно будуть вони підготовлені як фахівців своєї галузі.
Тому основним завданням , яке реалізовувалось під моїм керівництвом у ліцеї було надання нашим учням якісної освіти за 21 ліцензованою професією, формування у них моральних цінностей.
Не менше уваги приділялось мною співпраці з роботодавцями, службою зайнятості, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Здійснювалися вагомі кроки на збільшення освітніх послуг на комерційній основі, якісному забезпеченні кадрами, зміцненні матеріально-технічної бази.
Фінансовий стан закладу також був стабільним. Своєчасно і в повному обсязі виконувались всі фінансові зобов’язання із виплати заробітної плати та стипендії, оплати за енергоносії, комунальні послуги. У минулому навчальному році план Державного замовлення було виконано на 98 відсотків.
Найбільшим досягненням нашого ліцею у минулому навчальному році є придбання трактора МТЗ – 80.1.26…
Велику роботу було проведено по заміненню та капітальному ремонту двох гілок тепломережі.
Не менш важливим є проведений величезний об’єм робіт з перевезення матеріально-технічних цінностей з корпусу села Кутківці у приміщення центрального корпусу ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» у с. Лісоводи.
Велика робота проводилась щодо виготовлення технічної документації, будівель навчального закладу, отримання права власності на земельні ділянки.
Приведено у відповідність машинно-тракторний парк.
Упродовж звітного періоду навчальний заклад працював злагоджено, продуктивно, ритмічно, керуючись досвідом управлінської та господарської діяльності нашого великого земляка, Великого Хлібороба Г. І. Ткачука, суть якої полягає у праці на кінцевий результат і на добробут учнів.
Навчально-виробнича та навчально-виховна робота ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» у 2015-2016 н. р. була спрямована на забезпечення двоєдиної мети: підвищення професійної педагогічної майстерності ІПП ліцею, ефективного і якісного навчання учнів.
Всі навчальні плани та програми з підготовки кваліфікованих робітників у ліцеї на 2015-2016 н. р. виконано 100%.
За результатами контрольних робіт, ДКА, ДПА слідує висновок, що порівняно з минулим навчальним роком динаміка навчальних досягнень учнів є значно вищою.
Учні ліцею брали участь у конкурсі творчих робіт із загальноосвітніх предметів, XV Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика у якому, учениця ІІІ курсу Мар’яна Богдяж здобула ІІІ місце.
У 2015-2016н.р. у ліцеї атестувалось 11 ІПП. Усім їм було підтверджено кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, тарифні розряди. Викладачу
Боровик Н. В. присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», вихователю Здоровик С. В. – «Спеціаліст І категорії», викладачу фізичної культури та здоров’я Петурі Н. С. – «Спеціаліст ІІ категорії», майстру виробничого навчання Селізару П. М. присвоєно 10 тарифний розряд, бібліотекарю Курчабі О. А. – 10 тарифний розряд.
У ліцеї було проведено місячник методичної роботи методичних комісій, під час якого всі ІПП провели відкриті уроки, виховні заходи, було здійснено їх педагогіко-психологічне тестування, а їх передовий досвід систематизований і його матеріалами поповнено електронну базу 6 методичних комісій ліцею.
ІПП ліцею було написано статті до фахового видання «Професійна освіта»: Земляк Н. І. «Використання нестандартних методів на уроках української мови та літератури»;
Боровик Н. В. , Боровик О. В. «Формування економічної культури та відповідальності в учнів професійно-технічних навчальних закладів»;
Здоровик М. В. «Виявлення передового педагогічного досвіду на основі комплектування його оцінки».
Викладач професійно-теоретичного циклу Труш І. І. видала: «Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства для І курсу»;
«Зошит для лабораторно-практичних робіт з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства для ІІ курсу».
У 2015-2016н.р. всі ІПП, у яких були заплановані курси підвищення кваліфікації, стажування їх пройшли.
Впродовж навчального року у ліцеї було проведено конкурси фахової майстерності з усіх професій.
Викладач фізики Волос Н. Г. виступала на обласному семінарі з теми «Формування компетентностей на уроках фізики», майстер в/н
Козютинський М. В. висвітлював на обласному вебінарі тему «Використання інноваційних технологій на уроках виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту с/г техніки та устаткування; Тракторист-машиніст с/г виробництва».
У минулому навчальному році багато зусиль було докладено у спільний проект між ліцеєм та соціальними партнерами «Арден-палац», «Vitagro». З ними були заключені договори співпраці про надання освітніх послуг в сфері ПТО.
2015-2016 н.р. став стартом для започаткування роботи щодо проведення уроків виробничого навчання на базі підприємств, які виступають замовниками робітничих кадрів та використовують у своїй діяльності новітні інноваційні підходи, сучасну с/г техніку.
Впродовж 2015-2016 н.р. виховна робота у ліцеї здійснювалась відповідно до нормативних документів МОН України та планів виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 212