Звіт директора ДНЗ «Лісоводський ПАЛ»

за 2017-2018 навчальний рік

ВСТУП

У своїй діяльності я, як директор, керуюсь Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про навчально-виробничий процес в ПТНЗ, Статутом ліцею. чинними нормативно-правовими документами.

Тісно співпрацюю з колективом працівників ліцею та учнівським колективом.

У роботі використовую прозорі, толерантні, демократичні методи керівництва.

І. Формування контингенту учнів ліцею

Станом на 01.10.2017р. в ліцеї навчалось 375 учнів, на базі неповної середньої освіти - 323, на базі повної середньої освіти - 52.

Учні навчались за 6 інтегрованими професіями, відповідно до ліцензій.

Упродовж 2017-2018 навчального року ліцей закінчило 143 випускники.

Окрім навчання учнів, ліцей здійснює перепідготовку робітничих кадрів, підвищення кваліфікації, а також надає послуги з короткотермінових курсів .

У навчальному закладі розроблені та затверджені у відповідному порядку Правила прийому учнів на 2018р.

З метою виконання регіонального замовлення ІПП ліцею активно ведеться профорієнтаційна діяльність, а саме:

- здійснюються об’їзди шкіл району та сусідніх районів;

- питання профорієнтаційної діяльності розглядається на педагогічних радах;

- складено та затверджено графік роботи приймальної комісії;

- проводяться «Дні відкритих дверей»;

- ліцей тісно співпрацює із ЗМІ, соціальними партнерами, роботодавцями, центрами зайнятості.

ІІ. Забезпечення ліцею ІПП

Станом на 30 червня 2018р. у ліцеї працювало 66 ІПП, із них:

- 11 викладачів загальноосвітніх дисциплін;

- 11 викладачів професійно-теоретичної підготовки;

- 29 майстрів в/н;

- 3 вихователі;

- 2 заступники директора;

- 2 старших майстри;

- 1 методист;

- 1 практичний психолог;

- 1 керівник фізичного виховання;

- 2 керівники гуртків;

- 1 провідний бібліотекар.

У всіх ІПП відповідна освіта, із них, у 42 - вища, 24 - базова вища.

Всі ІПП ліцею вчасно проходять курси підвищення кваліфікації та стажування.

Всі ІПП відповідають займаній посаді:

- 21 мають вищу категорію;

- 10 мають І категорію;

- 4 мають ІІ категорію;

- 2 спеціалісти;

- 7 мають педагогічне звання «Викладач-методист»;

- 6 мають педагогічне звання «Старший викладач»;

- 3 майстри в/н І категорії;

- 3 майстри в/н ІІ категорії;

- 2 керівники гуртків – методисти;

- 14 майстрів в/н мають 14 тарифний розряд;

- 11 майстрів в/н мають 13 тарифний розряд;

- 2 майстри в/н мають 12 тарифний розряд;

- 2 майстри в/н мають 11 тарифний розряд;

Педагогічне навантаження викладачів встановлюється тарифікаційною комісією у відповідності до нормативно-правових актів, навчальних планів і програм, погоджується з профспілковим комітетом і доводиться до викладачів.

ІІІ. Співпраця із соціальними партнерами та роботодавцями

ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» упродовж 2017-2018 навчального року активно співпрацює із соціальними партнерами, а саме: групою «Vitagro», «Агро-2012», «Ярус-Агро»,ТДВ «Городоцьке», «Арден Палац», ПП «Магнолія», ТОВ «Будсервіс- Городок», ПП «Городок – Унібуд», ПП «Гард-Буд» та інші.

Із соціальними партнерами складені та ухвалені угоди про співпрацю.

Соціальні партнери та роботодавці є частими гостями нашого навчального закладу. Вони беруть участь у засіданнях методичних комісій, педагогічних рад, у конкурсах фахової майстерності серед учнів ліцею з усіх професій, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників.

Роботодавці та соціальні партнери є активними учасниками ліцейних майстер-класів, «Днів відкритих дверей».

На базі їх підприємств проводяться заняття в/н, учні нашого ліцею проходять виробничу практику.

VI. Організація навчально-виробничого процесу у ліцеї

Організація навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ плану роботи ліцею, у відповідності до графіка навчального процесу, ДСПТО.

У навчальному закладі налагоджена система роботи з організації навчально-виробничого процесу і видавалися відповідні накази, проводився аналіз навчальних досягнень учнів, директорської контрольної роботи, належним чином організовувалася виробниче навчання, виробнича практика.

Навчальні плани і програми виконані учнями 100 відсотково в повному обсязі.

Окрім цього, на базі ліцею проходив обласний семінар з професії «Слюсар з ремонту с/г техніки та устаткування», під час якого було проведено 2 відкритих уроки викладачами ліцею Земляком М.В. «Сівалки для посіву кукурудзи та соняшнику», Орловим В.І. «Проїзд перехресть», 1 урок виробничого навчання майстром в/н Козютинським М.В. «Підготовка до роботи машино-тракторних агрегатів для посіву зернових та зернобобових культур».

У квітні 2018 року на базі ліцею проходив обласний конкурс фахової майстерності серед учнів ЗПО з професії «Електрозварник ручного зварювання», під час якого учень ліцею Кулик Андрій здобув І місце і мав честь представляти область на Всеукраїнському конкурсі в м. Харкові.

У навчальному закладі впродовж навчального року було проведено конкурси фахової майстерності серед учнів всіх професій, з яких здійснюється підготовка робітничих кадрів у ліцеї.

ДКА випускників базувалися на вимогах державних стандартів, нормативних документів.

V. Методичне забезпечення навчально-виробничого процесу

Методична робота у навчальному закладі була організована та спланована відповідно річного плану навчального закладу, нормативно-правових документів, «Положення про методичну роботу». Було використано колективні та індивідуальні форми роботи.

Єдина науково-методична проблема ліцею «Здоров’язберігаючі інноваційні технології навчання та виховання учнів ліцею» впроваджувалась у ліцеї через роботу 6 методичних комісій.

Колективною формою роботи в ліцеї є педагогічна рада. У 2017-2018 навчальному році було проведено 8 педагогічних рад.

Впродовж навчального року у навчальному закладі було проведено 6 місячників методичних комісій, під час яких проходили предметні тижні, проводились відкриті уроки викладачами, майстрами в/н, відбувались презентації методичних комісій .

ІПП систематично брали участь в обласних методичних заходах НМЦ ПТО ПК відповідно до встановленого графіка.

У ліцеї проведено чергову атестацію ІПП, під час якої було про атестовано 10 педагогів, 7 з яких підтвердили свої кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, тарифні розряди, а два майстри в/н підвищили свій тарифний розряд, 1 викладач свою кваліфікаційну категорію.

Методична робота методичної служби висвітлюється на сайті ліцею.

VІ. Фінансово-господарська діяльність

Фінансування навчального закладу у 2017 році здійснювалось за рахунок субвенцій та обласного бюджету.

Додатковими джерелами фінансування ліцею є кошти від виробничої практики, надання послуг, спільної організації навчально-виробничого процесу.

Впродовж року адміністративно-господарський персонал ліцею працював над тим, щоб забезпечити відповідні матеріально-технічні бази сучасним вимогам та організації життєдіяльності учнів та працівників.

Зокрема у ліцеї впродовж 2017-2018 навчального року виконано такі роботи із зміцнення, оновлення матеріально-технічної бази:

- придбано та здійснюється монтаж двох опалювальних твердопаливних котлів;

- створено та облаштовано зварювальну майстерню на 10 постів (закуплено 10 нових зварювальних апаратів, встановлено 10 зварювальних столів, 10 кабінок, припивно-витяжну вентиляцію; здійснено капітальний ремонт приміщення, замінено та встановлено нову електричну проводку);

- закінчено ремонтно-будівельні роботи в актовій залі; придбано сценічне вбрання на загальну суму 45 тисяч (додаткові надходження);

- виконано роботи із створення та облаштування санвузлів в адміністративно-господарському на навчальному корпусах;

- здійснено капітальний ремонт системи опалення в адміністративно-господарському корпусі та гуртожитку;

- закуплено та виконано монтаж віконних блоків, підвіконниць, металевих відливів в адміністравно-господарському та навчальному корпусі (187 штук) та дверних блоків (7 штук на суму 631800грн.) – кошти виділені обласним бюджетом;

- облагороджено навколишню територію біля дуба, який занесений в Червону книгу та входить в п’ятірку найстарших дубів України (встелено косткою доріжку, встановлено металеву загорожу, виготовлено та встановлено лавку з елементами художнього кування);

- виконані роботи по зовнішній каналізації з навчального корпусу у загальноліцейну каналізаційну мережу;

- закінчено капітальний ремонт зовнішньої теплотраси;

- виготовлено та встановлено металеві ворота та декоративну металеву огорожу при в’їзді до навчального закладу;

- облаштовано косткою та гранітною мучкою, поребриками територію навколо пам’ятника Б.Сугерову та облицювальною плиткою сходи на території ліцею.

VІІ. Виховна робота в ліцеї

Протягом 2017-2018 навчального року виховна робота у ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» була спрямована на виконання відповідних державних документів, розпорядження Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА та згідно планів виховної роботи ліцею.

Особлива увага приділялась формування свідомої дисципліни ліцеїстів, навиків здорового способу життя . Велика увага приділялась національно-патріотичному вихованню учнів. Цілий ряд заходів проведено з ініціативи учнівського активу (акції, хода пам’яті, трудові десанти, дні милосердя).

Позитивно оцінена участь ліцеїстів в обласній виставці «Агро-2017», конкурс стінгазети на тему «Машинобудування в Україні».

День фізкультури і спорту, тематичний вечір «Поділля моє», конкурс стіннівок «Моя Хмельниччина», зустріч з представниками ювенальної Городоцького відділу поліції», - заходи які прийшли з великою активністю учнів.

Показником рівня організації виховної роботи в ліцеї є здобуті місця на обласних конкурсах:

1. Конкурс патріотичної пісні – ІІІ місце (Шелест Галина група №22);

2. Конкурс «Шевченко з нами» - ІІ місце (Сенюк Марія група №25);

3. Обласний конкурс КВН (зональний) – ІІ місце «Суперпрофі»;

4. Конкурс «Пісенний вернісаж» - ІІ місце (Здоровк Микола Григоровчи – керівник гуртка);

5. Виставка писанок – І місце (Здоровик Світлана Михайлівна – керівник гуртка);

6. Конкурс «Веселі посмішки» - ІІІ місце (Лісневська Емілія)

На базі ліцею був проведений обласний семінар керівників гуртків
Кiлькiсть переглядiв: 105