План методичної роботи ліцею на 2017-2018 н.р.

1. Організаційно – методичне забезпечення
№ з/п Зміст роботи Дата виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. Скласти план методичної роботи ліцею на рік; сформувати методичні комісії; вибрати голів методичних комісій, методичних керівників навчально-виробничої діяльності ІПП, надати їм допомогу при плануванні роботи. До 01.09.2017р Методист
2. Скласти графіки засідань МК та проведення методичних місячників, розробити плани проведення методичних місячників. Вересень Методист
3. Проводити засідання методичних комісій Впродовж навчального року Методист Голови МК Методичні керівники
4. Спланувати та організувати роботу методичного кабінету. Впродовж навчального року Методист
5. Спланувати та організувати роботу педагогічної ради (план додається). Впродовж навчального року Директор Заступник з навчально-виробничої роботи Методист
6. Надати методичну допомогу ІПП у складанні індивідуальних планів професійної компетентності. Вересень Методист
7. Провести інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами в/н, кл. керівниками з питань: - чергова та позачергова атестація педагогічних працівників; - участь в обласних секційних заняттях, конференціях; - оформлення ІПП навчально-методичної документації; - проведення відкритих уроків та тижнів; - підсумки та аналіз роботи за навчальний рік. Впродовж навчального року Директор Заступник з навчально-виробничої роботи Методист
8. Спланувати та організовувати роботу шкіл передового досвіду, класного керівника, педагога-початківця, профорієнтатора. Впродовж навчального року Методист
9. Організувати індивідуальну допомогу викладачам, майстрам в/н, вихователям при підготовці, проведенні занять позаурочних заходів, написанні доповідей, рефератів, методичних розробок, виготовленні дидактичного матеріалу. Впродовж навчального року Методист
10. Організовувати участь педагогічних працівників в обласній виставці КМЗ предметів загальноосвітньої підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки». Вересень -листопад Заст. директора з навчально-виробничої роботи Методист
11. Організовувати випуск методичного вісника передового досвіду ІПП. Впродовж навчального року Методист
12. Організовувати виставки нових надходжень літератури в бібліотеку. Впродовж навчального року Бібліотекар Методист
13. Провести анкетування ІПП з діагностики передового педагогічного досвіду. Впродовж навчального року Методист
14. Заслухати звіт голів методичних комісій, методичних керівників про їх роботу на педагогічній раді. Травень Директор Голови МК Методичні керівники Методист
15. Організовувати загальноліцейні виставки кращих доробків ІПП по методичних комісіях. Травень Директор Голови МК Методичні керівники Методист
16. Провести аналіз методичної роботи за навчальний рік та скласти план роботи на новий навчальний рік. Червень Методист Голови МК Методичні керівники
2. Реалізація нових підходів у визначенні змісту професійної освіти
1. Забезпечувати впровадження інноваційних форм організації навчально-виховного і навчально-виробничих процесів з метою оновлення змісту навчання. Впродовж навчального року Директор Заступники Методист Голови МК Методичні керівники ІПП
2. Узагальнювати та розповсюджувати передовий досвід щодо впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій в практику роботи ІПП ліцею. Впродовж навчального року Директор Заступники Методист Голови МК Методичні керівники ІПП
3. З метою вивчення та впровадження ППД з новітніх виробничих та педагогічних технологій організувати ознайомчі екскурсії в інші ліцеї області та України. Жовтень травень Заступники Голови МК Методичні керівники Методист
4. Проводити індивідуальну роботу з ІПП з питань планування навчально-виховного та навчально-виробничого процесів. Впродовж навчального року Заступники Методист
5. Забезпечити вивчення та обґрунтування нових підходів для підготовки сучасних фахівців для сільського господарства. Впродовж навчального року Методист Голови МК Методичні керівники
6. Організувати та провести конкурс професійної майстерності серед учнів усіх професій «Моя професія – моя гордість». Березень-Квітень Заступники Голови МК Методичні керівники Методист ІПП
7. Внести зміни у навчальні плани та програми згідно з вимогами НМЦ ПТО ПК. Вересень Методист Викладачі Заступник директора з НВР
8. Брати участь в обласних конкурсах, організованих НМЦ ПТО ПК та Всеукраїнських конкурсах. Березень Заступники Методист ІПП
9. Організувати та провести конкурси «Педагог року», «Кращий кабінет» між викладачами загальноосвітніх дисциплін. Лютий - березень Заступники Методист ІПП
10. Організувати роботу семінару-практикуму «Формування інноваційної компетентності, інноваційної грамотності, культури та використання інноваційних технологій у педагогічному процесі». Впродовж навчального року Заступники Методист
11. Організувати і провести комплекс заходів щодо діагностики навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої та професійної підготовки. Вересень, січень, квітень Адміністрація Методист
12. Підготувати та провести проблемний семінар для майстрів та викладачів професійно-теоретичної підготовки «Шляхи вдосконалення уроків виробничого навчання та уроків професійно-теоретичного циклу на основі використання інноваційних технологій». Квітень Методист
13. Провести ярмарок педагогічної творчості на тему: «Актуалізація знань учнів шляхом застосування нетрадиційних форм навчання». Березень Методист
14. Провести проблемний стіл серед ІПП ліцею «Мультимедія… За, чи проти?..» Жовтень Методист
15. Підготувати та провести круглий стіл «Інноваційні підходи до формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» в умовах розвитку партнерських відносин з базовими підприємствами». Листопад Методист
16. Організувати та провести творчий салон на тему: «Реалізація творчого потенціалу учнівської молоді. Робота з обдарованими учнями в умовах ПТНЗ». Травень Методист
17. Підготувати та провести методичний діалог серед ІПП ліцею на тему: «Формування комунікативних компетентностей учнів через застосування принципів професійного спрямування на уроках». Червень Методист
3. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників
1. Організувати підписку необхідних періодичних видань для забезпечення науково-технічної і педагогічної інформації педпрацівників. Жовтень грудень Голови МК Методичні керівники Методист Завідуюча бібліотекою
2. Забезпечувати проведення днів інформації. Раз на місяць Методист Завідуюча бібліотекою
3. Провести індивідуальні консультації з підготовки до педагогічних читань (підбір літератури, матеріалів для самоосвіти). Жовтень-Грудень Протягом року Методист
4. Забезпечити роботу педпрацівників у мережі Internet. Впродовж навчального року Директор Методист
5. Створити та поповнювати електронний банк даних напрацювань методичних комісій ліцею. Впродовж навчального року Методист Інженер-електронник
6. Проводити виставки дидактичних, наочних матеріалів, кращих творчих, дипломних робіт та науково-методичних розробок. Впродовж навчального року Методист Голови МК Методичні керівники ІПП
7. Продовжувати роботу по дообладнанню, поповненню, систематизації матеріалів методичного кабінету новими добірками. Впродовж навчального року Методист ІПП
8. Організовувати змінні виставки літератури з професій, предметів. Впродовж навчального року Завідуюча бібліотекою
9. Працювати над поповненням та створенням тематичних папок: - Технології навчання; - Модульне навчання; - Моніторинг навчального процесу; - Особистісно-орієнтоване навчання; - Нормативні та законодавчі документи про освіту; - Нестандартні форми навчання; - Сучасний урок; - На допомогу головам МК; - Позакласні заходи з предметів; - На допомогу викладачам; - На допомогу майстрам в/н; - На допомогу керівникам; - Методичні тижні; - Конкурсні роботи; - Система роботи над єдиною науково-методичною проблемою; - Система роботи з педагогами початківцями; - Профорієнтаційна діяльність ліцею; - Передовий педагогічний досвід ІПП ліцею. Впродовж навчального року Методист
10. Забезпечити інформаційно - методичний супровід атестації ІПП. За планом роботи атестаційної комісії Методист Карасевич Р.Я.
11. Організувати навчання та вдосконалення знань ІПП з використання інформаційно-комунікаційних технологій. Впродовж навчального року Методист
12. Постійно поповнювати матеріалом сайт ліцею. Впродовж навчального року Методист, Карасевич Р.Я
13. Провести семінар-практикум на тему: «Інновації… - Данина моді, чи необхідність сучасності?». Грудень Голови МК Методичні керівники Методист
14. Провести конкурс на кращий розроблений дидактичний матеріал. Лютий Голови МК Методичні керівники Методист
15. Провести виставку матеріалів відкритих уроків проведених у ліцеї. Визначити кращий. Червень Методист Голови МК Методичні керівники
16. Ознайомити ІПП з новими нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Впродовж навчального року Методист
4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
1. Проводити індивідуальне інформаційно-консультативне обслуговування педпрацівників ліцею з питань підвищення фахової і педагогічної майстерності відповідно планів самовдосконалення. Впродовж навчального року Методист
2. Спланувати курси підвищення кваліфікації ІПП ліцею, у відповідності до графіку курсів підвищення кваліфікації ІПП при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області на 2017 р. Грудень Методист
3. Провести інструктивно-методичну нараду з питань курсової підготовки ІПП на 2016-2017р. Вересень Січень Методист, Заступники
4. Організувати взаємовідвідування уроків з подальшим обговоренням. Впродовж навчального року Заступники Голови МК Методичні керівники Методист ІПП
5. Забезпечувати участь викладачів у наукових семінарах, конференціях, секційних заняттях які будуть проводитися НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області у 2016-2017 н.р. Впродовж навчального року Методист Заступники
6. Організувати стажування майстрів в/н на виробничих підрозділах. Впродовж навчального року Ст. майстер Заст. директора з навчально-виробничої роботи
7. Організувати та провести навчання ІПП по використанню ПК в навчальному процесі та роботі з ПК. Впродовж навчального року Заступники Методист Голови МК Методичні керівники Карасевич Р.Я.
8. Організувати та провести семінар на тему: «Порядок підготовки та проведення ДКА та ДПА». Березень Заступник директора з навчально-виробничої роботи Голови МК Методичні керівники
9. Надавати допомогу викладачам, майстрам в/н при написанні методичних розробок, методичних посібників, в розробці дидактичних матеріалів. Впродовж навчального року Методист
10. Надавати допомогу ІПП ліцею з індивідуально-методичної роботи. Впродовж навчального року Методист
11. Організувати роботу «Школи педагогічної майстерності». Впродовж навчального року Методист
12. Поповнити матеріалом методичну скарбничку для збирання цінного матеріалу із напрацювань ІПП з метою обміном досвіду. Впродовж навчального року Методист
13. Організувати роботу «Школи класного керівника» з метою систематизації кращих виховних матеріалів педагогів. Впродовж навчального року Методист Заступник з навчально-виховної роботи
14. Надавати методичну допомогу викладачам, майстрам в/н у підготовці та проведенні відкритих уроків. Впродовж навчального року Методист
15. Провести засідання круглого столу «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках загальноосвітніх предметів та предметів професійно-теоретичного циклу». Січень Голови МК Методичні керівники Методист
16. Провести семінар-практикум «Особистісно-зорієнтований підхід до росту професійної майстерності педагогічних працівників». Лютий Методист Голови МК Методичні керівники
5. Атестаційна робота
1. Спланувати та організувати проведення атестації ІПП ліцею у 2016-2017 році відповідно Типового Положення про атестацію. Підготувати та видати наказ про атестацію ІПП ліцею. Вересень Методист Директор
2. Оновити матеріали про атестацію педагогічних працівників у методкабінеті та стенду «Атестація педагогів». Жовтень Методист
3. Скласти графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів ІПП, які будуть атестуватися. Жовтень Заступники Методист
4. Допомогти ІПП, що атестуються з підготовкою творчих звітів. Впродовж навчального року Методист
5. Вивчити рейтинг ІПП, які проходять атестацію за рівнем кваліфікації та загальної культури. Лютий Методист
6. Провести засідання атестаційної комісії: - затвердження списку та плану роботи атестаційної комісії педагогічних працівників, що атестуються, на навчальний рік; - аналіз ходу атестації ІПП та підсумків проведення звітів; - затвердження матеріалів атестації та порушення клопотання про встановлення вищих категорій та присвоєння педагогічних звань педпрацівникам. Згідно термінів Директор Методист Заступники директора
7. Написати, подати характеристики та оформити атестаційні листи ІПП, які атестуються до атестаційної комісії Березень Директор Заступники Методист Голови МК Методичні керівники
8. Ознайомити ІПП, які атестується з характеристиками в атестаційних листах та результатами атестації у ліцеї. Березень Методист
9. Підготовити та видати наказ «Про результати атестації ІПП ліцею». Березень Директор
6. Експериментально-дослідницька робота
1. Підготувати на педагогічну раду питання щодо обговорення напрацювань педагогів відповідно методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив ліцею. Квітень Директор Заступники Голови МК Методичні керівники Методист
2. Організовувати та проводити засідання творчих груп з проблеми ліцею. 1 раз в 3 місяці Заступники Методист
3. Організувати роботу викладачів та майстрів в/н із створення особистих оригінальних методик. протягом року Методист
4. Скоригувати індивідуальні плани роботи членів творчих груп. Жовтень Методист ІПП
5. Провести методичні посиденьки з нагоди Дня працівників освіти. 2 жовтня Методист, Голови МК Методичні керівники
6 Організувати і провести семінарське заняття на тему: «Забезпечення навчально-методичного комплексу предметів». Листопад Методист Заступники Голови МК Методичні керівники
7 Поповнити картотеку досвіду напрацювань педпрацівників з реалізації творчої проблеми ліцею. Впродовж навчального року Методист
8 Провести науково-практичну конференцію на тему: «Розвиток комунікативних навичок учнів засобами інтерактивних педагогічних технологій». Травень Директор Заступники Методист ІПП
9 Поповнити матеріалом папку « Передовий педагогічний досвід ІПП ліцею». Впродовж навчального року Голови МК Методичні керівники Методист
10 Організувати експериментальну роботу педагогічного майданчика «Використання здоров’язберігаючих інноваційних технологій у процесі навчання та виховання учнів ліцею». Впродовж навчального року Методист
11 Провести кількісний та якісний аналіз успішності учнів ліцею за останні 3 роки. Червень Методист Викладачі
12 Організувати семінар «Формування мотивації навчання учнів ліцею засобами проектної технології». Квітень Методист
13 Організувати та провести у ліцеї конкурс творчих робіт із загальноосвітніх предметів. Лютий Методист Викладачі-предметники
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
1 Вивчити потреби викладачів, майстрів в/н у підвищенні фахового рівня у 2017 році. До жовтня Методист
2 Забезпечити проходження ІПП курсів підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів, для чого організувати співпрацю ліцею з Хмельницьким НМЦ ПТО і ПК; Камянець-Подільським національним ппедагогічним університетом ім. І.Огієнка. Жовтень Методист
3 Для забезпечення стажування майстрів виробничого навчання, викладачів організувати співпрацю з: Кам’янець - Подільським аграрним технічним університетом, компанією «VITAGRO». Листопад Директор Методист
4 Забезпечити підвищення кваліфікації майстрів в/н аграрного профілю у навчально-виробничому комплексі «Щедра нива» у ВПУ №32 с. Гущенці Вінницької області; професії «Кухар; Кондитер» у Львівському ВПУ ресторанного сервісу та туризму майстрів в/н. Згідно графіка Директор
5 Спланувати підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників на період 2016-2017 н.р. Жовтень, листопад Голови МК Методист
6 Започаткувати індивідуально-дистанційне підвищення кваліфікації ІПП з питань використання інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій навчання на базі НМЦ ПТО ІПП. Впродовж навчального року Голови МК Методист
7 Надати методичну та консультативну допомогу викладачам та майстрам в/н у складанні річних і перспективних планів підвищення професійної компетентності. Вересень Методист
8 Систематично проводити оперативні методичні наради з питань організації навчально-виховного процесу, нових технологій викладання навчальних дисциплін. Впродовж навчального року Директор Методист
9 Сприяти участі викладачів та майстрів в/н ліцею в наукових семінарах, конференціях, конкурсах, які проводяться НМЦ ПТО ПК. Впродовж навчального року Методист
Кiлькiсть переглядiв: 60